Chiến lược tiếp thị b2b hiệu quả trong ngành xuất khẩu gỗ toàn cầu

Thị trường xuất khẩu gỗ toàn cầu của chúng tôi, đặc biệt tập trung vào Nhật Bản, một trong những nhà nhập khẩu chính trong ngành này. Với tư cách là nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp, điều quan trọng là phải hiểu được động lực của thị trường này và sử […]

Mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2024 đạt 17,5 tỷ USD có khả thi?

Bước sang năm 2024, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu quay về đỉnh cũ năm 2022, tức 17,5 tỷ USD. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng những chỉ tiêu này khá cao, đặc biệt trong bối cảnh xung đột chính trị đang kéo dài và khó đoán định, cả yếu […]