Lập kế hoạch hiệu quả khi làm Agile Marketing

Một thách thức lớn mà các nhà làm agile marketing phải đối mặt là cố gắng cân bằng giữa làm việc linh hoạt với làm việc có kế hoạch. Bạn cần tìm ra cách để nhóm của bạn có thể tập trung và không bị gián đoạn, trong khi vẫn cho phép những thay đổi […]

Đặt ra các ưu tiên rõ ràng khi làm Agile Marketing

Các nhóm agile marketing tốt nhất mà tôi từng thấy là những bậc thầy trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên. Tìm hiểu cách nhóm của bạn nên ưu tiên cho việc ưu tiên và tối ưu hóa hồ sơ tồn đọng của nhóm để truyền đạt rõ ràng đồng thời tránh cam kết […]

Kỹ năng hợp tác & làm việc nhóm trong Agile Marketing

Những người làm marketinggiỏi có một điểm chung đó là tinh thần đồng đội thực sự, họ không chỉ là một nhóm người bị buộc phải làm việc cùng nhau mà là một tập thể cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Tìm hiểu cách chuyển từ vai trò cá nhân đóng góp sang […]