Quyết định những gì bạn sẽ không làm khi thực hiện Agile Marketing

Các nhóm agile marketing có những mục tiêu lớn định hướng họ làm việc đúng việc vào đúng thời điểm. Cùng tìm hiểu cách bạn và nhóm của bạn có thể từ chối các yêu cầu không phù hợp, giúp hoàn thành công việc có giá trị nhất, đồng thời tạo dựng niềm tin với […]