Giải pháp của chúng tôi thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động bán hàng nhờ kết hợp dữ liệu mở, AI tạo sinh và ứng dụng low-code để thiết lập tiêu chuẩn đột phá cho các chiến lược bán hàng thông minh, hiệu quả.

Tiếp thị hướng dữ liệu

Đặt khách hàng làm trung tâm

Năng lực linh hoạt

Công cụ Phát triển Khách hàng

Xây dựng Cơ sở

Tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng của bạn

Tìm địa chỉ email theo bất kỳ tên miền, tên công ty,… xác minh địa chỉ email trong vài phút, sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tìm email của thành viên công ty bạn cần theo ngành, quy mô công ty, địa điểm, tên, v..v..

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

Tự động tạo danh sách và cập nhật các khách hàng tiềm năng. Làm giàu dữ liệu khách hàng của bạn và biến những khách hàng này trở thành bạn hàng với thời gian chỉ bằng một nửa so với các nền tảng quản lý khách hàng truyền thống

Dễ dàng thu thập thông tin ý định của khách hàng tiềm năng

Dễ dàng tiếp cận, thu thập toàn diện nhiều thông tin khác nhau liên quan đến công ty như thông tin trang web công ty, thông tin việc làm, thông tin người ra quyết định, các thông tin trên các nền tảng trực tuyến khác nhau…

Quản lý và Tối ưu

Quản lý Lead Dễ dàng

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng và các hoạt động bán hàng sắp tới của bạn trên một không gian làm việc mở, hỗ trợ khả năng cộng tác tối đa của các nhóm kinh doanh

Tự động hoá Hoạt động Bán hàng

Thiết lập một loạt email tự động, được cá nhân hóa và các nhiệm vụ tiếp theo để đảm bảo thông tin bạn truyền tải luôn được chú ý trong suốt quá trình bán hàng

Quản lý theo Quy trình

Dễ dàng thêm hoạt động giao dịch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tất cả các khách hàng có khả năng sinh lợi lớn nhất ở cùng một nơi để các cơ hội của bạn không ngừng tạo ra doanh thu

Báo cáo và Dự đoán Bán hàng

Tự động tổng hợp và phân tích số liệu từ các kênh bán hàng giúp doanh nghiệp có cái nhìn nhanh chóng. Đưa ra các dự báo từ số liệu để tối ưu hoạt động bán hàng