Thách thức trong việc Mở rộng Thị trường Quốc tế

  • Nhận diện và độ tin cậy thương hiệu thấp
  • Các tiêu chuẩn quốc tế ngày một phức tạp
  • Rào cản về ngôn ngữ và văn hóa
  • Năng lực xây dựng mạng lưới kinh doanh quốc tế
  • Cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia khác
Giải pháp

Tư vấn Định vị Thương hiệu Xuất khẩu

Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Khách hàng Mục tiêu

Triển khai Kế hoạch Tiếp cận
Khách hàng

Đào tạo và Xây dựng Đội ngũ Sales/Marketing

Tiếp cận trực tiếp và chính xác tới người ra quyết định bên phía khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp của bạn đang nhắm đến

Quy trình
GRASP

Hiểu được Mô hình Kinh doanh và Hoạt động của Công ty bạn

Value Proposition

Hiểu về Đề xuất Giá trị của Công ty bạn

TAM/SAM/SOM

Cùng định nghĩa quy mô thị trường

Purchasing Process

Tổ chức Quy trình mua hàng của Khách hàng

Selling Process

Thiết kế quy trình bán hàng

KPIs/Pls

Thiết kế KPI/PI

PREA

Thực hiện chu trình PREA (Preparation, Readiness, Execution, Analysis)

01. GRASP

Hiểu được Mô hình Kinh doanh và Hoạt động của Công ty bạn

02. Value Proposition

Hiểu về Đề xuất Giá trị của Công ty bạn

03. TAM/SAM/SOM

Cùng định nghĩa quy mô thị trường

04. Purchasing Process

Tổ chức Quy trình mua hàng của Khách hàng

05. Selling Process

Thiết kế quy trình bán hàng

06. KPIs/Pls

Thiết kế KPI/PI

07. PREA

Thực hiện chu trình PREA (Preparation, Readiness, Execution, Analysis)