Agile Marketing theo cách của Hubspot

z5311195942241_e954872541f14be557ca239a1586dc35

Trong thời đại số hóa phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc tiếp cận và giữ chân khách hàng đòi hỏi sự linh hoạt và tương tác nhanh chóng. Trong bối cảnh này, Agile Marketing đã trở thành một phương pháp mạnh mẽ để các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường.

Hoạt động tiếp thị của HubSpot là một trong những ví dụ điển hình cho việc áp dụng Agile và Scrum trong tiếp thị (Agile Marketing). Chúng ta sẽ khám phá cách mà HubSpot thực hiện Agile Marketing, cùng những chiến lược và thực hành cụ thể mà họ áp dụng để đạt được sự linh hoạt và hiệu quả.

Theo Hubspot, Agile là một tính từ mô tả tính linh hoạt, nhanh nhẹn và nhanh chóng trong cách tiếp cận và phối hợp công việc. Thay vì các kế hoạch tiếp thị truyền thống kéo dài từ 6 đến 12 tháng và sau đó thực hiện theo chu kỳ cố định. Agile Marketing cho phép các nhóm tiếp thị điều chỉnh chiến lược của họ để phản ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường và chứng minh ROI (Return on Investment) – tức là lợi nhuận thu được từ các chiến lược tiếp thị – được đo lường một cách nhanh chóng và nhất quán hơn.

Để được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển phần mềm, tiếp thị, quản lý sản phẩm, và nhiều hơn nữa, The Agile Way là một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả trong quản lý dự án và làm việc nhóm. Đặc điểm chính của The Agile Way bao gồm:

– Nhanh chóng (Fast): Với chu kỳ Sprints kéo dài từ 15 đến 30 ngày, Agile giúp đội tiếp thị dễ dàng thích ứng với sự biến động của thị trường.

– Tập trung (Focused): Mỗi câu chuyện người dùng đều có một thước đo thành công rõ ràng và cụ thể. Điều này giúp đội tiếp thị tập trung vào mục tiêu cụ thể của mỗi công việc, từ đó đảm bảo rằng mọi nỗ lực được tập trung vào việc đạt được kết quả mong muốn.

– Ưu tiên (Prioritized): Sự minh bạch và hệ thống “điểm” giúp việc ưu tiên trở thành một cuộc trò chuyện hợp lý và hiệu quả, thay vì là một cuộc “cạnh tranh kéo” không có kết quả.

– Dễ dự đoán (Predictalbe): Hàng ngày, các cuộc họp “standup” kết hợp với hệ thống “points” giúp nhận biết và giải quyết các vấn đề cản trở một cách nhanh chóng. Điều này giúp đội tiếp thị duy trì sự dự đoán và ổn định trong quá trình làm việc.

Như vậy The Agile Way nhấn mạnh vào sự nhanh chóng, tập trung vào giá trị và kết quả, sử dụng các phương pháp và quy trình nhất định để quản lý và đạt được mục tiêu dự án một cách hiệu quả. Không thể không kể đến một phương pháp lặp lại, tăng dần cho quản lý dự án thường được thấy trong phát triển phần mềm Agile, một loại kỹ thuật phần mềm đó là Scrum như là một phần của Agile.

Scrum bao gồm các bước như: 

Product Backlog (Danh sách sản phẩm) >> Sprint Backlog (Danh sách Sprint) >> Sprint (Chu kỳ Sprint) >> Working Increment (Phiên bản hoạt động).

Với vai trò như Product Owner và Team, Scrum giúp quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả hơn:

– Product Owner (PO – Chủ sản phẩm): Người đại diện cho lợi ích của các bên liên quan và có trách nhiệm duy trì Backlog sản phẩm.

– Team (Nhóm): Là nhóm gồm các thành viên chuyên môn khác nhau, tự quản lý và phát triển sản phẩm.

Sau khi hiểu rõ về Agile và Scrum, dưới đây là những thuật ngữ quan trọng trong Agile và Scrum, giúp đảm bảo rằng mọi thành viên nhóm hiểu và tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn được thiết lập:

– Sprint: Là một khoảng thời gian cố định (một vòng lặp tạo ra tăng trưởng) mà trong đó một đội nhóm cam kết hoàn thành một số mục tiêu nhỏ thông qua một số đầu việc nhất định.

– Epic: Một nỗ lực lớn được chia nhỏ thành nhiều câu chuyện người dùng liên quan.

– Task/Use Story: Câu chuyện người dùng – một mô tả chi tiết về một nhiệm vụ, với sự quan tâm đến các bên liên quan.

– Story Points: Ước tính mức độ nỗ lực mà một khối công việc sẽ thực hiện.

– Point Scale: Hệ thống đánh điểm, được sử dụng để mô tả độ khó của công việc mà không gán số giờ cụ thể. HubSpot đang sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 …) – tổng của 2 số trước đó

– Sprint Commitment: Cuộc họp công khai trong đó các nhóm cam kết với các nhiệm vụ của họ cho sprint sắp tới.

– Sprint Review: Cuộc họp công khai trong đó các nhóm xem xét những thành tựu và bài học từ sprint trước đó.

– Standup Meeting: Cuộc họp hàng ngày (thường là đứng) nơi các thành viên nhóm chia sẻ những gì họ đã làm vào ngày hôm qua, kế hoạch của họ cho ngày hôm nay, và bất kỳ vấn đề nào đang gây trở ngại cho tiến độ công việc của họ.

– Team Backlog: Một danh sách được ưu tiên hóa của các yêu cầu cấp cao.

– Sprint Backlog: Một danh sách các nhiệm vụ được ưu tiên để hoàn thành trong suốt chu kỳ sprint.

– Sprint Burn Down: Bảng tiến độ hàng ngày cho một Sprint trong suốt thời gian của sprint đó.

– Planning Pocker: Nhóm ước lượng công sức cho các câu chuyện trong backlog. Chủ sản phẩm (PO) sử dụng các ước lượng để ưu tiên và dự đoán các câu chuyện dựa trên tốc độ.

– Impediment/Blocker: Mọi vấn đề ngăn cản thành viên nhóm thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất có thể

– Success criteria: Các tiêu chí thoát để xác định nếu một nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thông qua việc hiểu và kết nối các khái niệm này, nhóm có thể hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình phát triển phần mềm và đạt được các mục tiêu dự án của mình một cách linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thay vì tổ chức nhóm tiếp thị theo “chức năng” như các công ty khác, HubSpot tổ chức nhóm tiếp thị của mình dựa trên “phễu bán hàng” của họ.

Hình ảnh trên cho thấy:

– Team TOFU: Nhóm này chịu trách nhiệm thu hút khách hàng tiềm năng

– Team MOFU: Nhóm này chịu trách nhiệm nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

– Team EVANGELISM: Nhóm này chịu trách nhiệm tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm.

– Team SALES: Nhóm này chịu trách nhiệm chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

– Team MARKETEERING: Nhóm này chịu trách nhiệm xây dựng các công cụ và ứng dụng để hỗ trợ các mục tiêu tiếp thị.

Một ví dụ thiết thực về câu chuyện người dùng (Use Story) của chính nhân viên tại Hubspot trong phương pháp Aglie:

PRIO USER STORY SUCCESS CRITERIA OWNER POINTS & STATUS
1 As a HubSpot Sales Person, I need a way to prioritize my active trials so that I can connect with prospects most likely to buy.

• Define ‘active trial’

• Create HubSpot + SFDC Report

• Publish to Sales-Viewable Dashboard

• Create Automated Weekly Email

Prototype trial alert launched, Sales feedback for S32 Kirsten 5

Trong ví dụ này, một câu chuyện người dùng được mô tả bởi một nhân viên kinh doanh của HubSpot, cần một cách để ưu tiên các thử nghiệm đang hoạt động để kết nối với các triển vọng có khả năng mua hàng nhất. Câu chuyện này cụ thể hóa bằng cách xác định các bước cụ thể cần thực hiện, bao gồm xác định “thử nghiệm đang hoạt động”, tạo báo cáo HubSpot + SFDC, xuất báo cáo lên bảng điều khiển của nhân viên kinh doanh, và tạo email tự động hàng tuần. Tiêu chí thành công của câu chuyện này là thông báo rằng thông báo bản thử nghiệm đã được triển khai và nhận phản hồi từ bộ phận kinh doanh về S32. Kirsten được chỉ định là chủ sở hữu của câu chuyện này, và nó được gán mức độ ưu tiên là 5.

Ngoài ra, trong phương pháp Agile hoặc Scrum, hàng tháng, các nhóm tiến hành Sprint Review để chia sẻ những gì họ đã hoàn thành trong sprint trước và những gì họ cam kết cho sprint tiếp theo.

Trong bài viết này, chúng ta đã đi sâu vào Agile Marketing và Scrum theo cách mà HubSpot thực hiện để đạt được sự linh hoạt và hiệu quả trong tiếp thị. HubSpot không chỉ áp dụng Agile Marketing vào cách làm việc mà còn tổ chức nhóm tiếp thị dựa trên “ống bán hàng” của mình, tạo ra một môi trường làm việc đồng bộ và tương tác, nơi mà mọi người có thể làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu tiếp thị của công ty một cách hiệu quả nhất. Agile Marketing theo cách của HubSpot không chỉ là một phương pháp làm việc, mà còn là một triết lý, một cách tiếp cận tiếp thị linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Bạn muốn đảm bảo sự tập trung, minh bạch, ưu tiên và khả năng dự đoán trong nhóm tiếp thị của mình? Hãy thử Agile Marketing!