Tác động mang tính biến đổi của AI đối với hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp

ai-blog

Trong những năm gần đây, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh đã chuyển từ thử nghiệm sang thiết yếu, làm thay đổi các ngành công nghiệp và định hình lại cách thức hoạt động của các công ty. Khi các doanh nghiệp ngày càng áp dụng công nghệ AI, tác động sẽ rất sâu sắc, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ quản lý chi phí đến tương tác với khách hàng, hiệu quả hoạt động và tạo doanh thu.

Bài viết này đi sâu vào những tác động đáng kể của AI đến hiệu quả kinh doanh và chức năng tổ chức, rút ra những hiểu biết sâu sắc từ những phát hiện mới nhất trong báo cáo chỉ số AI năm 2024.

Tác động của AI đến hiệu quả kinh doanh

Giảm chi phí

Một trong những lợi ích chính của việc áp dụng AI trong doanh nghiệp là giảm đáng kể chi phí vận hành. Theo khảo sát của McKinsey năm 2023 được nêu rõ trong Báo cáo chỉ số AI, các ngành như sản xuất, hoạt động dịch vụ và quản lý rủi ro đã chứng kiến chi phí giảm đáng kể. Cụ thể, 55% số người được hỏi trong lĩnh vực sản xuất cho biết đã cắt giảm, nhấn mạnh vai trò của AI trong việc tối ưu hóa sản xuất và giảm lãng phí.

Tăng doanh thu

AI không chỉ cắt giảm chi phí; nó cũng tăng doanh thu. Cuộc khảo sát tương tự của McKinsey cho thấy doanh thu tăng rõ rệt trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất, tiếp thị và bán hàng, trong đó lần lượt 66% và 65% doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào khả năng của AI trong việc nâng cao khả năng ra quyết định, cá nhân hóa các nỗ lực tiếp thị và hợp lý hóa quy trình bán hàng.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Nhìn chung, cuộc khảo sát cho thấy 42% tổ chức đã tiết kiệm được chi phí nhờ AI, với 59% báo cáo doanh thu tăng lên. Những số liệu này thể hiện sự thay đổi năng động trong cách các doanh nghiệp xem và triển khai công nghệ AI—không chỉ là công cụ cắt giảm chi phí mà còn là động lực cơ bản để tối đa hóa lợi nhuận.

Biểu đồ thể hiện % tin tuyển dụng đòi hỏi kỹ năng AI

Áp dụng AI trong các Chức năng của Tổ chức

Triển khai rộng rãi

Báo cáo Chỉ số AI năm 2024 cho thấy việc áp dụng AI đang gia tăng, với 55% tổ chức hiện đang sử dụng AI trong ít nhất một chức năng kinh doanh—tăng đáng kể so với 20% vào năm 2017. Tỷ lệ áp dụng tăng lên này nhấn mạnh sự tự tin và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào Công nghệ AI trên các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Các biến thể khu vực và chức năng

Châu Âu dẫn đầu trong việc áp dụng AI, trong khi các khu vực khác cũng cho thấy mức tăng trưởng áp dụng mạnh mẽ. Các ứng dụng của AI rất đa dạng, được sử dụng đáng kể trong việc tối ưu hóa hoạt động dịch vụ, tăng cường cá nhân hóa, thúc đẩy thu hút khách hàng và cải thiện tính năng sản phẩm thông qua những hiểu biết sâu sắc do AI điều khiển. AI được sử dụng phổ biến nhất trong tối ưu hóa hoạt động dịch vụ (26%), cá nhân hóa (23%), thu hút khách hàng (22%) và cải tiến sản phẩm dựa trên AI (22%). Những chức năng này nêu bật các ứng dụng đa dạng của AI trên các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Sự trỗi dậy của AI sáng tạo

AI sáng tạo, một tập hợp con của công nghệ AI, được chú ý nhờ khả năng tự động hóa các tác vụ phức tạp và sáng tạo như soạn thảo tài liệu, tạo thông điệp tiếp thị được cá nhân hóa và tóm tắt các văn bản mở rộng. Việc áp dụng nó nhấn mạnh tiềm năng của AI trong việc xử lý các nhiệm vụ mà theo truyền thống đòi hỏi sự sáng tạo và đầu vào trí tuệ đáng kể của con người.

Nhìn vào biểu đồ có thể thấy tỷ lệ tăng trưởng của các công việc về Ai sáng tạo (Generative AI).

Phần kết luận

Việc tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp không còn là một khái niệm tương lai mà là một thực tế hiện tại với những tác động hữu hình. Hiệu quả mà nó mang lại cho việc quản lý chi phí và tạo doanh thu đang làm thay đổi các mô hình kinh doanh và chiến lược hoạt động truyền thống. Khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, vai trò của chúng trong việc thúc đẩy đổi mới kinh doanh và lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng tăng lên, khiến việc áp dụng AI không chỉ mang lại lợi ích mà còn cần thiết cho các doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai.

Tóm lại, khi các doanh nghiệp tiếp tục giải quyết sự phức tạp của chuyển đổi kỹ thuật số, vai trò của AI như chất xúc tác cho sự đổi mới và tăng trưởng vẫn rõ ràng. Những hiểu biết sâu sắc từ Báo cáo Chỉ số AI 2024 không chỉ củng cố tầm quan trọng của AI trong thực tiễn kinh doanh hiện đại mà còn nêu bật sự cần thiết phải thực hiện chiến lược để khai thác tối đa tiềm năng của nó

Nguồn: aiindex.stanford.edu